Prosjektleiing

Prosjektleiing Kiwi Hemsedal

Hallinglos kan vere god hjelp dersom du har byggjeplaner, spørsmål i samband med arealplanlegging og innspel til plansaker, eigedomsgrenser, nabovarsel, fått nabovarsel du er usikker på, eller berre ynskjer å drøfte alternative løysingar før det vert sak i kommunen.

Prosjektleiing Kiwi Hemsedal

Hallinglos har kompetanse og erfaring med prosjektleiing av alt frå mindre hytteprosjekt til utvikling av næringsområde. Vår jobb er å sørgje for at du som prosjekteigar får gjennomført etter budsjett, framdrift og med forventa kvalitet.