Papirmølla

Hallinglos kan tilby tenester innafor alle fagområde som tradisjonelt har vorte kalla teknisk sektor.

Losen

Hallinglos er ein stad å starte, der kommunen sin teneste stoppar. Hallinglos er litt av alt – koplingsboksen.

Prosjektleiing

Hallinglos har kompetanse og erfaring med prosjektleiing av alt frå mindre hytteprosjekt til utvikling av næringsområde.

Treng du ein los i byråkratiet?

Les meir!